O nas


Naszą dewizą jest jakość!

Takie założenie można osiągnąć jedynie na lekcjach indywidualnych lub w bardzo małych grupach uczniów.

Dzieci przez różnorodne formy zabawy wprowadzimy w świat przygody z językiem angielskim, by w przyszłości porozumiewały się bez bariery językowej.

Młodzieży pomagamy uporządkować stan wiedzy. Wspólnie z lektorem posiadającym uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka angielskiego szukamy zagadnień wymagających powtórzenia przed podejściem do właściwego egzaminu.

Dorosłym nastawionym na szybkie efekty proponujemy kursy z wykorzystaniem metody komunikatywnej.

Oferujemy również lekcje indywidualne z dojazdem do kursanta.

Rodzice są informowani na bieżąco o zaangażowaniu dzieci oraz postępach w nauce i wynikach testów.

Poziom nauki potwierdzamy dyplomem naszej szkoły.

Nieustannie podnosimy swoje umiejętności biorąc udział w organizowanych konferencjach pedagogicznych i warsztatach metodycznych. Atutem naszej pracy jest profesjonalizm, wiedza,pasja i indywidualne podejście do ucznia.

Dyrektor Szkoły Językowej „English-island”
mgr Edyta Mazur – absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego